Rijn, Nico van

Nico van Rijn (1887-1962)

Rozen in een groene vaas

niet gesigneerd
olieverf op board
27,5 x 19,5 cm

De meeste werken van Nico van Rijn zijn niet gesigneerd, hij signeerde hoogst zelden.

Herkomst:

Collectie S.B. Slijper, Blaricum
Kunsthandel G.J. Scherpel, Bussum

Expositie:

Laren, Singer Museum, Atelier N. van Rijn, 24 augustus – 23 september 1974

Nico van Rijn werd op 18 juli 1887 geboren in Hilversum. Hij studeerde drie jaar aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag (1911-1913). In 1914 vestigde hij zich in Laren, waar hij een atelier had aan de Zijtak. In die jaren kwam hij in contact met de schilders uit de regio, zoals Co Breman, Ferdinand Hart Nibbrig en Herman Kuyt. Later verhuisde Van Rijn naar Blaricum, waar hij een opvallende verschijning was. Gehuld in een lange monnikspij en getooid met een grote hoed dwaalde hij door het dorp. Bezeten door eigenzinnige religieuze opvattingen, had hij zichzelf bewust buiten de maatschappij geplaatst.

Nico van Rijn leefde in bittere armoede en kon moeilijk afstand van zijn werken doen. Een van de weinige kopers was de befaamde Blaricumse kunstverzamelaar Sal Slijper (1884-1971), die hem – net als Mondriaan – financieel ondersteunde. Slijper verwierf gedurende langere periode een flinke hoeveelheid werken. Pas na het overlijden van z’n mecenas kwam het werk van Nico van Rijn in de openbaarheid, onder meer door een grote solo expositie in het Singer Museum (1974), samengesteld met werken uit de collectie Slijper.

In de vroege jaren van zijn schilderscarrière werd Van Rijn duidelijk beïnvloed door het luminisme, waaraan hij een heel eigen draai gaf. De kleurtoetsen hebben een sterk zelfstandige waarde en versterken de dynamiek in zijn werk. Het is ook niet verwonderlijk dat Van Gogh een grote inspiratiebron was voor Van Rijn. Interessant genoeg experimenteerde hij ook met een meer abstracte vormentaal, met name in zijn krijttekeningen. Dit doet vermoeden dat Van Rijn op de hoogte was met actuele, vooruitstrevende ontwikkelingen.

Het onderzoek naar Nico van Rijn staat nog in de kinderschoenen. Er is in feite heel weinig bekend over zijn handel en wandel. Dat roept een aantal intrigerende vragen op. Heeft Van Rijn misschien contact gehad met Piet Mondriaan, aangezien ze zich hetzelfde jaar (1914) in Laren vestigden en Sal Slijper deelden als mecenas ? Ook is bekend dat Nico van Rijn in de periode 1917-1920 deelnam aan de exposities van de Leidse kunstclub De Sphinx, die in 1916 was opgericht door onder meer Theo van Doesburg. Heeft Van Rijn mogelijk ook contact gehad met deze voorman van De Stijl ? Feit is dat in het oeuvre van Van Rijn vooruitstrevende schetsen terug te vinden zijn die duiden op kennis van de nieuwe ontwikkelingen die op dat moment gaande waren. Verder onderzoek zal kunnen uitwijzen wat de precieze rol en betekenis van Nico van Rijn is geweest in die jaren.