Sluijters, Jan

Jan Sluijters (1881-1957)

Jan Sluijters (1881-1957) - Stilleven met rode gladiool en witte lelies - 1918
Jan Sluijters (1881-1957) – Stilleven met rode gladiool en witte lelies – 1918

Stilleven met rode gladiool en witte lelies – 1918

gesigneerd en gedateerd 18 linksonder
olieverf op doek
93,5 x 77,5 cm

 Herkomst: 

Collectie Helene Kaufmann (1899-1988), rechtstreeks verworven van de kunstenaar
Christie’s Amsterdam, 3 juni 2003, lot 240
Particuliere collectie (erfgenamen van Helene Kaufmann)

Exposities: 

1 – Den Haag, Pulchri Studio, Tentoonstelling Jan Sluijters, 6 april – 30 april 1930, no. 41 (als ‘Stilleven met lelies’, inzender E. Kaufmann-Van Raalte, Amsterdam)
2 – Den Haag, Gemeentemuseum, Tentoonstelling van aanwinsten 1927-1929, 1929, no. 108 en p. 18 in catalogus (bruikleen A.C. van der Sande Lacoste)
3 – Amsterdam, Stedelijk Museum, Tentoonstelling van het levenswerk van Jan Sluijters, 5 december – 29 december 1931, nr. 48 (als ‘Stilleven met lelies’, in de catalogus bij de expositie plaatste de kunstcriticus Albert Plasschaert de annotatie ‘18’ – archief RKD)

NB: van de eerste (1) en laatste expositie (3) is niet 100 % zekerheid vast te stellen dat het om dit schilderij gaat, vanwege de algemene titels die vermeld staan in de begeleidende catalogi. In de online oeuvre catalogus van het RKD zijn de vermeldingen dan ook geplaatst met een vraagteken.

Het schilderij is geregistreerd in de online oeuvre catalogus van Jan Sluijters die wordt beheerd door het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag.