Budt, Victor Frans de 1

Victor Frans de Budt (1886-1965)

Victor Frans de Budt (1886-1965) - Gezicht op het Damrak met het Victoriahotel en N-Z Hollands Koffiehuis bij avond, Amsterdam
Victor Frans de Budt (1886-1965) – Gezicht op het Damrak met het Victoriahotel en N-Z Hollands Koffiehuis bij avond, Amsterdam

Gezicht op het Damrak met het Victoriahotel en N-Z Hollands Koffiehuis bij avond, Amsterdam

gesigneerd en gedateerd 1925 rechtsonder
pastel op papier
49 x 63 cm

Herkomst:

Collectie S. Wattez, Naarden

De Belgische kunstenaar Victor Francois de Budt, geboren in Gent, doceerde als hoogleraar aan de Koninklijke Academie van Schone Kunsten in Gent. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleef hij als vluchteling in ons land. Hij woonde in Amsterdam, de stad die het onderwerp vormt van deze fraaie pastel. Zijn werk werd destijds opgemerkt door Theo van Doesburg, die in 1916 een lovend artikel aan hem wijdde in het tijdschrift Eenheid. In datzelfde jaar vestigde de kunstcriticus Jan Slagter in Elsevier’s Ge├»llustreerd Maandschrift de aandacht op De Budts fascinatie voor ‘de zoete zegen van den avond en de ingetogen luister van den nacht’. Een sterk voorbeeld is deze pastel van nachtelijk Amsterdam, waarin De Budt op virtuoze wijze speelt met kleur en licht.

Gedurende zijn Nederlandse jaren exposeerde De Budt bij gerenommeerde kunsthandels zoals Reynard & Co in Amsterdam (1915/1916), De Protector in Rotterdam (1917) en Esher Surrey in Den Haag (1921).